zh-CNen

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索

2024 泛美商务之旅

泛美自2012年主办泛美MBA赴美游学项目以来,已成功举办4届。 

 

 

 

服务内容

美国留学
美国游学
泛美培训
实习求职

公司分布

美国总部:泛美国际文化交流中心
广州分部:泛美(广州)文化交流
                  咨询服务有限责任公司
上海分部:红星美凯龙泛美留学中心
湛江分部:泛美移民服务(湛江)
                  有限公司
深圳分部:泛美顶上国际文化(深圳)
                   有限公司

新闻订阅

Search

Cron Job Starts